blog

Something good to add:

BSR z perspektywy agencji marketingowej

SOMETHING GOOD TO ADD – to claim, który agencja Advalue stworzyła wiele lat temu, aby podkreślić DNA swojej działalności. Chcemy nadawać realizowanym przez nas projektom dodatkowych wartości.

Od początku staramy się angażo­wać w inicjatywy typu BSR (brand social responsibility), które poza zyskiem dla marki dają również konsumentom coś więcej niż tylko produkt czy usługę. Od lat zachęcamy liderów biznesu, dyrektorów i brand managerów do podejmowa­nia przedsięwzięć prospołecznych i prośrodowiskowych, tłumacząc, że właśnie w ten sposób mogą zmieniać świat na lepsze, a ich marki zyskują wizerunkowo. Dlaczego? Ponieważ zapotrzebowanie na odpowiedzialne społecznie działania jest wśród konsumentów ogromne.

 

Na początku nie było łatwo. Często nie czuliśmy zrozumienia dla naszych postula­tów, słyszeliśmy, że przede wszystkim liczą się KPI sprzedażowe. Zauważamy, że powoli argumentacja przekonująca, iż odpowiedzialność społeczna jest już obo­wiązkiem dla firm, trafia na podatny grunt. Pod wpływem przemian społecznych korporacje zmieniają też swoją filozofię i strategię skierowaną do wewnątrz firmy i na zewnątrz – do konsumentów. Wielu przedstawicieli marek chętnie i z przeko­naniem angażuje się w ulepszanie świata. Nie tylko dlatego, że wartościowe pro­jekty lepiej sprzedają i pozytywnie wpływają na markę. Również dlatego, że taka praca daje satysfakcję i poczucie, że robi się coś naprawdę dobrego.

Czasem firmy realizują własną prospołeczną inicjatywę, a czasem decydują się wspierać istniejące już pomocowe przedsięwzięcia trzeciego sektora. I my je­steśmy mediatorem przy takiej współpracy. Znamy środowisko organizacji po­zarządowych, pracujące w nich zespoły, ich projekty, problemy, potrzeby i ocze­kiwania, konsultujemy się z nimi i zapalamy przedstawicieli marek, z którymi współpracujemy biznesowo, do prowadzonych przez NGOsy inicjatyw.

Jest to praca pełna wyzwań. Czasem się udaje, częściej nie. Bo cele biznesu i cele środowiska NGO często się rozmijają, czasem wręcz wykluczają. Więc zadanie, jakie przyjęliśmy, to rozpoznać potrzeby i obawy obu stron i stworzyć taką stra­tegię i taki koncept kreatywny projektu, aby w wiarygodny i atrakcyjny dla kon­sumenta sposób pozwolił osiągnąć cele zarówno marce, jak i fundacji. Czasem wypracowujemy koncept dla samej tylko marki. Czasem dla samej fundacji. Ale każdy kolejny zaangażowany projekt to dla nas powód do dumy.

Przykładem najnowszej realizowanej przez nas kampanii BSR, która doskonale łą­czy cel wizerunkowy marki (Knorr) i cel statutowy partnerującej jej fundacji (Pro­Veg), jest program szkolny dla klas 1-3 „PrzyGotujmy lepszy świat”, w którym przy zaangażowaniu dzieci, nauczycieli i celebrytów uczymy najmłodszych, jak mała zmiana na naszym talerzu może przynieść dobro nam i naszej planecie.

Po co to robimy? Żeby zmieniać rzeczywistość na lepszą.

Advalue. Something good to add.

POWRÓT
Popularne
Bądźmy w kontakcie

Zapisz się na newsletter i dołącz do grona najlepiej poinformowanych czytelników bloga Advalue :) 

Wymagane
Wymagane
Wymagane