blog

Something good to add

Otaczający nas świat zmienia się dynamicznie. Mieszkańcy krajów wysoko rozwiniętych cieszą się nieograniczonym dostępem do towarów, usług i informacji. To wpływa na ciągły wzrost ich świadomości i wiedzy na temat zachodzących wokół procesów oraz ich skutków. Tworzą się megatrendy ekonomiczne, technologiczne, społeczne, środowiskowe i komunikacyjne. Rządzą one produkcją, konsumpcją i interakcjami międzyludzkimi, kształtując postawy społeczne. Odpowiedzią na katastrofę klimatyczną, okrucieństwo, nierówny dostęp do zasobów i wykluczenie społeczne są działania prośrodowiskowe, zrównoważona produkcja oraz sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna.

 

Żyjemy w czasach wielkiej zmiany świadomościowej. O problemach ludzkości mówi się już wszędzie. Od spotkań przywódców państw, przez zarządy firm, środowiska twórców opinii, artystów, aż po codzienne, zwykłe rozmowy. Wzrostowi świadomości towarzyszą zmiany motywacji zakupowych i potrzeb konsumentów. Dokonując codziennych wyborów, nabywcy kierują się nie tylko podniesieniem jakości życia w wymiarze materialnym. Coraz ważniejsze są dla nich wyższe wartości, również te, które niosą za sobą marki. 54% Polaków uważa, że marki mają większy wpływ na kształtowanie rzeczywistości, niż rządy państw.

Dlatego szeroko pojęty CSR nie jest już tylko pożądanym dodatkiem do polityki i strategii firm, ale koniecznością. Ta odpowiedzialność społeczna ciąży nie tylko na firmach, ale również na markach, które tworzą modę i kreują postawy konsumenckie. Wielu marketerów zauważa tę potrzebę i stara się zarządzać swoim biznesem tak, aby wywierał pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Jak wykorzystać ten ważny moment? Jak łączyć biznes z wartościowymi inicjatywami? Jak wiarygodnie budować marki zaangażowane społecznie i działać efektywnie?

Zapraszamy do naszego cyklu „Something good to add”. Jego pomysłodawcą i autorem artykułów jest agencja marketingowa Advalue, która od lat dodaje projektom wartości poprzez budowanie marek zaangażowanych społecznie. Jej celem jest tworzenie takiej komunikacji reklamowej, która zmienia rzeczywistość na lepszą, a generowane z niej zyski nie przynoszą strat. Advalue ma w portfolio projekty zaangażowane społecznie między innymi dla marek Lipton, Delma, Hasbro, PZU, Milka i Dove. Havas, Meaningful Brands 2019.

POWRÓT